Saturday, October 24, 2015

[ WW ] Fort Rotterdam
Bangunan yang menjadi saksi pergiliran masa
Kejayaan kerajaan Gowa dengan benteng Panyua di Ujung Pandan(g).
Kejumawaan Belanda setelah menaklukkan benteng dan menggantinya dengan Fort Rotterdam.
Mendirikan gedung-gedung untuk para sekutu Belanda akibat devide et impera.
Dan sebuah bilik, tempat memenjarakan pangeran Diponegoro.No comments:

Post a Comment