Wednesday, October 9, 2013

Rumah Tangga : Antara Keteraturan, Kelenturan dan Keluwesan

Oleh : Ida Nur Laila

Anda harus merancang struktur keluarga dengan pemikiran serius seperti membangun rumah yang kuat, indah dan layak huni. Tidak boleh sembarangan, seakan mendirikan tenda hanya untuk semalam. Tiang-tiang penyangga keluarga memberi anak-anak kita landasan yang aman, dan konsisten sehingga mereka dapat datang dan pergi dari  rumah dengan perasaan aman dan tertambat.
Struktur yang dimaksud adalah keyakinan, peraturan, prinsip, sistem dan kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga. Struktur ini akan mengalami tekanan, tarikan dan guncangan.; maka dia harus luwes. Jika sistem keluarga teratur tetapi lentur, anak-anak akan dapat berayun ketika menemui kejutan, keberhasilan, kegagalan, kedukaan, kegembiraan, dan kekecewaan hidup.
Merupakan hak istimewa anda kepada orang tua untuk membuat diri sendiri sebagai pusat struktur keluarga, yang tersusun dari nilai-nilai dan peraturan, serta anda gerakkan dengan teknik anda, tetapi dapat meliuk dan bergerak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan keluarga.

No comments:

Post a Comment